• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

#25anyselsol


L’Escola el Sol ja compta amb 25 anys d’experiència!

El passat mes de desembre vam celebrar l’Aniversari amb tot el claustre, entitats amb qui col·laborem i administracions que donen suport a la feina que fem.

La celebració va tenir lloc el 15 de desembre a la seu de l’Escola i va servir per posar de relleu la trajectòria seguida des de 1992 en la formació de monitors i directors de lleure.

En aquests vint-i- cinc anys, l’escola ha dut a terme 2.000 cursos de formació que han arribat al voltant de25.000 alumnes. Ha acreditat a més de 10.000 persones que han obtingut la titulació de Monitor/a i Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil. D’aquests, al voltant de 1.500 s’han format en el context dels cursos residencials d’estiu, emmarcats en el programa Marta Mata de formació d’activistes. Més de 550 formadors i formadores han treballat a l’escola per a donar una formació que ha buscat sempre la implicació de l’alumnat en el seu propi procés formatiu. A més, en l’actualitat el 30% de les accions formatives que duu a terme l’escola tenen a veure amb d’altres àmbits com l’economia social, el creixement personal, l’educació per a la justícia global, la salut, la sexualitat, etc.

L'acte de celebració va servir per presentar els 5 videos elaborats per explicar qui som i què fem i per posar de relleu els grans eixos del projecte actual de l'Escola: Educació, Associacionisme, Economia Solidària, Laïcitat i Compromís. Els podeu veure aquí

TORNA A L'INICI