• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
Drassanes

ATENCIÓ AL PÚBLIC DURANT LES VACANCES D'HIVERN


Els dies 24,27,28 i 31 de desembre i del 2 al 4 de gener no es farà atenció presencial . Això no vol dir que no treballem o que no puguem respondre a les incidències, però no recollirem documents. L'atenció telefònica pot no ser tant fluïda com habitualment, per manca de disponibilitat.

El professorat i tutors tenen un telèfon d'urgències disponible sempre que hi ha curs, on podem resoldre incidències i avisos que es produeixin i requereixin una actuació immediata. 

Recordeu que en cas d'incidència podem avisar-vos per SMS al mòbil, si la situació ho requereix.

TORNA A L'INICI