• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

COM AFECTA L'ATURADA CORONAVIRUS A LA FORMACIÓ


Degut a l'estat d'alarma decretat i d’acord amb les recomanacions del Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus aturem tota acció formativa presencial entre el 13 de març i el 13 d'abril ambdós inclosos.

Si tens dubtes en relació a com afecta aquesta aturada a la formació prevista o si et trobes en ple procés formatiu trobaràs respostes aquí

La situació evoluciona a diari i mantindrem les preguntes i respostes actualitzades.

 

TORNA A L'INICI