• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

COM ÉS LA NOSTRA FORMACIÓ?


L'enfocament constructivista, la metodologia activa, la proximitat amb l'alumnat o la gestió eficient a través de l'aplicació Hèlios, són algunes de les característiques de la formació que oferim.

També ens caracteritza la formació des del compromís amb la llibertat de pensament, amb un enfocament especialitzat, gràcies al claustre amb més de 130 formadors. Una formació vinculada a l'entorn, en xarxa amb altres entitats i amb més de 600 centres de pràctiques arreu de Catalunya.

Necessites formació? T'escoltem.

TORNA A L'INICI