• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

CONVOCATÒRIA EQUIPS ESTABLES CURSOS MARTA MATA 2018


Convocatòria oberta per membres del Claustre de l'Escola Lliure el Sol per formar part d'un equip estable en els cursos Marta Mata previstos per aquest 2018

Requisits:

- Estar habilitat com a formador/a per als cursos de monitor/a i director/a segons normativaBSF 196/2013. 

- Ser formador/a de l’escola en etapa de creixement i haver donat classes amb una avaluació positiva de l’alumnat, en el moment d’iniciar els cursos d’estiu.

 

Es valorarà:

- Experiència en l’àmbit de la formació i específicament.

- Coneixement del programa Marta Mata.

- Polivalència per a donar formació de monitor/a, director/a, Marta Mata creixement o èxit.

- Polivalència per a poder donar matèries amb continguts i metodologies diferents.

- Haver fet tutories.

- Valoracions rebudes per part de l’alumnat i tutories.

- Haver complert amb les obligacions adquirides amb anterioritat a l’escola com a formador/a o tutor/a, així com en les fases d’avaluació i de gestió acadèmica.

Consulta la convocatòria! Tens fins el dia 5 de març per presentar-te a través del següent formulari

TORNA A L'INICI