• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

CURS DE COOPERATIVISME I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA


L’Escola, conjuntament amb Coopolis, organitza un curs de formació per al claustre de l’escola i membres d’entitats per tal d’incorporar la economia social a la formació que oferim. Així podem seguir contribuint al canvi social i a enfortir alternatives a l’economia capitalista.
Amb Coopolis, ateneu cooperatiu de Barcelona (www.bcn.coop), hem organitzat un curs per poder conèixer i aprofundir què és la economia social i solidària i com promoure-la a partir del foment del consum crític, la democràcia interna, el cooperativisme o la intercooperació.
L’objectiu d’aquest curs és aportar continguts per tal de poder-los incorporar a la formació que oferim i poder tractar aquestes temàtiques en els cursos i càpsules que oferim des de l’Escola el Sol. A més a més hi ha la possibilitat que membres d’entitats properes hi participin per tal de poder sensibilitzar i promoure accions transformadores.
El curs té una durada de 21h i es durà a terme els dimecres de maig i primer de juny. Està subvencionat per la Direcció General d'Economia Social de la Generalitat de Catalunya.
Per a inscriure’t ja pots fer-ho aquí.
TORNA A L'INICI