• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

CURS DE MONITOR/A EN LÍNIA


Aquest estiu oferim el curs de Monitor de Lleure en format en línia!!

Com a mesura extraordinaria per la situació que estem vivint des de la Direcció General de Joventut s'ha autoritzat a totes les escoles acreditades per oferir aquesta formació en format en línia.

Hem adaptat el curs de Monitor/a de lleure garantint una formació de qualitat que amb un format diferent segueix apostant per la participació, el treball enequip i l'aprenentatge col·laboratiu entre les participants.

Ja t'hi pots apuntar!

Intensiu 1a quinzena

Juliol Matins

Juliol Tardes

Intensiu 2a quinzena

Aprofita aquest estiu per fer el curs de monitor/a!

TORNA A L'INICI