• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

CURSOS D'ESTIU A BELLVER DE CERDANYA


Aquest estiu tornem a fer els cursos residencials a Ridolaina (Bellver de Cerdanya) amb l'Associació Why. Una experiència en el lleure mentre et formes. Una formació on aprens, fent!

El curs es farà enmig de la natura, en un ambient acollidor i de confiança, treballant en grup i individualment, per a a assegurar que tothom trobi el seu espai. Perquè no només s'aprèn del que escoltes o del que et diuen sinó del que veus com es fa i sobretot, del que vius en primera persona.

Enllaç curs de monitor/a, aquí.

Enllaç curs de director/a, aquí.

TORNA A L'INICI