• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Programa Marta Mata


Consulta totes les accions formatives del programa Marta Mata en les etapes de Creixement (monitor/a) i Èxit (director/a) previstes per proper període de vacances.

Si necessites assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres!

El programa Marta Mata està emmarcat  en el conveni de col·laboració entre l’Escola, Esplais Catalans i Acció Escolta de Catalunya, finançat per la Generalitat de Catalunya - Generalitat de Catalunya.