• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

CURSOS DE VERANO EN BELLVER DE CERDANYA


Este verano volvemos a hacer los cursos residenciales en Ridolaina (Bellver de Cerdanya) con la Asociación Why. Una experiencia en el tiempo libre mientras te formas. Una formación donde aprendes, haciendo!

El curso se hará en medio de la naturaleza, en un ambiente acogedor y de confianza, trabajando en grupo e individualmente, para asegurar que todo el mundo encuentre su espacio. Porque no sólo se aprende de lo que escuchas o de lo que te dicen sino lo que ves como se hace y sobre todo, de lo que vives en primera persona.

Enlace curso de monitor/a, aquí.

Enlace curso de director/a, aquí.

TORNA A L'INICI