• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Programa Marta Mata


Consulta todas las acciones formativas del programa Marta Mata en las etapas de Crecimiento (monitor/a) y Éxito (director/a) previstas para próximo período de vacaciones.

Si necesitas asesoramiento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros!

El programa Marta Mata està incluido en el convenio entre la Escola El Sol, Esplais Catalans y Acció Escolta de Catalunya, financiado por la Dirección General de Juventud - Generalitat de Catalunya.