• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Enfortint la Gestió Ciutadana


El passat dissabte ens vam trobar a la Lleialtat Santseca amb més de 20 persones provinents de diferents projectes de Gestió Ciutadana de la ciutat.

 

Després de la visita a la Lleialtat, vam poder debatre sobre l'estat de la Gestió Ciutadana, els seus límits i reptes pel futur. La diversitat en la tipologia de projectes presents va permetre que el debat fos ric. Algunes de les conclusions més rellevants van ser la importància de garantir una participació activa per part dels veïns i veïnes o la voluntat transformadora i comunitària que tenen els projectes. Les ponents també van posar sobre la taula el xoc amb l'administració, a nivell de tempos, pressupostos i discurs així com la perillositat de la tecnocratizació dels seus projectes. De cara al futur, el projectes de Gestió Ciutadana es preguntaven com podien acollir la diversitat (cultural, d’edat...) i fins a quins sectors era possible estendre el model.

 

Durant la segona part els dos tallers simultanis ens van permetre acabar amb un decàleg del bon encaix entre els diferents perfils que conformen els projectes i amb una llista de reptes per fer la quotidianitat d'aquests projectes més coherents amb els seus valors i idees.

 


 

Ben aviat publicarem el buidatge de la trobada amb totes les aportacions i idees que en vam extreure.

 

 

 

 Gràcies a tots i totes les que ho vau fer possible!

TORNA A L'INICI