• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Equipo técnico


Es el encargado de dar apoyo al funcionamiento ordinario, velar por la ejecución de las acciones cotidianas para la ejecución de las acciones formativas y gestionar los recursos de los que se disponen.

Está formado por:

 • Raimon Goberna – Secretaria general y administración
 • Jana Alentorn – Dirección pedagógica y tutorias
 • Gemma Bellart – Coordinación de cursos
 • Lourdes Bausili – Técnica de administración
 • Rai Carreras - Apoyo a dirección pedagógica
 • Míriam Nicodemus - Técnica informática