• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Patronato


El Patronato es el órgano de partipación de las entidades fundadoras y asociadas. Le corresponde velar por el cumplimiento de los objetivos, contribuir a la obtención de recursos y controlar el régimen económico de la Escola.

Se reúne anualmente para hacer seguimiento de la planificación estratégica y ejecución anual del plan de trabajo, definición del relevo político y técnico, así como para determinar y evaluar los proyectos de especial relevancia.

Los miembros del Patronato son:

 • Berta Mundó - Esplais Catalans. Presidenta
 • Marta Cortina - Esplais Catalans. Vocal
 • Xavi Planas - Esplais Catalans. Vocal
 • Sílvia Luque - Fundació Ferrer i Guàrdia. Vocal
 • Assumpta Baig - Fundació Ferrer i Guàrdia. Vocal
 • Xavier Roldán - Acció Escolta de Catalunya. Vocal
 • Raimon Goberna - Secretario general