• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
 • Associació Atzavara - arrels (Tortosa)

  Atzavara-arrels, Associació per a la Cooperació entre Cultures i la Inserció de Persones en Risc d'Exclusió, colabora con la Escola en el desarrollo de la formación en el territorio de las Terres de l'Ebre.

  La asociación, muy implicada en el desarrollo social del territorio, dispone de un espacio polivalente con capacidad para 20 personas.

 • Ca n'Ensenya (Barcelona)

  Puntualmente, la Escola utiliza espacios polivalentes para realizar la formación, de forma que podemos acercar la formación al movimiento asociativo, allí donde este se encuentra.

  Un espacio privilegiado es Ca N'Ensenya, un equipamiento de gestión cíudadana situado en el bario de la Guineueta de Barcelona, en el Parque Central, donde hay un gran movimiento asociativo y vecinal.