• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
 • Biblioteca Ferrer i Guàrdia (Barcelona)

  La Biblioteca Francisco Ferrer Guardia es el centro de documentación de la Fundación y una de las herramientas que tiene para el estudio y la investigación. Desde su creación en 1988, la Fundación ha trabajado en la constitución de este fondo documental que actualmente cuenta con más de 3000 libros y monografías, 4000 documentos y literatura gris, además de varias colecciones de publicaciones periódicas, fotografías y audiovisuales. 

  La biblioteca tiene una capacidad de hasta 20 personas, cuenta con una mesa central de madera, cedida por la biblioteca Arús, que le imprime un gran carácter.

 • Biblioteca Rosa Sensat (Barcelona)

  La Asociación de Maestros Rosa Sensat dispone de una biblioteca especializada en el ámbito de la educación. La Biblioteca dispone de un catálogo propio y de un fondo histórico de mas de 4.000 volúmenes.

 • Biblioteca Marta Mata (Saifores)

  La biblioteca de la Fundación Marta Mata contiene el fondo de la família Garriga de Mata, de gran valor pedagógico. Se encuentra en la casa de Cal Mata, en Saifores (Baix Penedès).