• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Diversitats, cultures i racisme: de què estem parlant?


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2017-12-11 al dia 2017-12-13
Lloc : Escola Lliure El Sol - Av. de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 16
Descripció
Dates : 11, 12 i 13 de desembre.
Horari: de 17h a 20h.

Descripció
Durant el tres dies de formacions s’abordaran diferents aspectes relacionats amb la diversitat cultural i el racisme. A través de diferents dinàmiques es treballaran conceptes com identitat, estereotips, prejudicis, racisme, cultura o gestió de la diversitat amb l’objectiu de fomentar la inclusió social i el respecte cap a la diversitat com a font d'enriquiment col·lectiu i sempre amb l’entitat educativa al centre.

Sessió 1: Migracions i cultures
• Definicions i problematitzacions de la "diversitat" .
• Cultura/es i identitats, essencialisme cultural.
• El fet migratori i la mobilitat en la nostra societat: colonialisme, capitalisme i desigualtats nord-sud.
• Models de gestió de la diversitat cultural/migracions: assimilació, multiculturalitat, interculturalitat...

Sessió 2: Racisme i discriminacions
• Detecció dels propis estereotips i prejudicis i la font dels mateixos (mitjans de comunicació, amics, família).
• Desigualtat socials per motiu d’origen
• Necessitat i punts forts de l'aprenentatge intercultural i rol de l'educador/a en la promoció de la diversitat cultural en diferents realitats socials.

Sessió 3: Interseccionalitat i post-colonialisme
(Associació Antropologies)
- Racisme i interseccionalitat
- Teoria post-colonial
- El racisme a la ciutat
Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS

Gratuït

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT