• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

EDUCACIÓ EMOCIONAL


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2018-03-03 al dia 2018-03-04
Lloc : Escola Lliure El Sol - Av. de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 25
Descripció
Dates: 3 i 4 de març
Horari: de 10h a 14h i de 15:00h a 19:00h
Durada: 16 hores

Formadors: Anna Jiménez i Rafa Cortés

Anna Jiménez, Administradora de sistemes informàtics amb més de 10 anys d'experiència en l'area d'informàtica, entorns helpdesk i la docència en l'àmbit de les competències digitals i de l'associacionisme educatiu. Directora de lleure, formada amb el Certificat de professionalitat de docència de la formació per l'ocupació.

Rafa Cortés, Llicenciat en sociologia (UAB) i antropología (UB), amb el Màster de Joventt i Societat, (UdGi) i format, dins l'àmbit terapèutic, en psicoteràpia respiratòria, amb el professor Carlos Velasco, musicoteràpia oriental, amb el doctor Jordi Delclós, i antropologia cognitiva, amb el doctor Josep Maria Fericgla.

Des de fa 15 anys treballa en l’àmbit de l’educació no formal, els últims 7 a Esplais Catalans (ESPLAC) i com a formador de l'Escola el Sol. La seva especialització professional és amb joves en l'àmbit de la formació i orientació personal. Actualment dirigeix “Gymnàstica Emocional”, un programa destinat a l'educació i entrenament de les competències emocionals bàsiques.


Continguts

1. Què són les emocions I
La persona i la societat del segle XXI a Occident, en relació a la vida emocional. Emocions, ciència i educació

2.Eines per l'autoconeixmeent emocional
Eines per observar les pròpies emocions
Eines per generar emocions positives
Eines per prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives
Eines per automotivar-se i tenir una actitud positiva davant la vida

3. Què és l'educació emocional?
Que és la intel·ligència emocional?
Principis i objectius de l'educació emocional Competències emocionals
Metodologies: El treball per projectes i l’aprenentatge vivencial
El grup:
Factors que afecten al clima emocional d'un grup
La importància dels guies/educadors
Estratègies i dinàmiques per influir en el clima emocional d'un grup
La importància del context


4. Disseny de programes d'ecucació emocional per a infants, adolescents i joves
Continguts i exercicis adaptats segons edats, des dels 3 fins als 18 anys
Seqüència temporal d’aplicació. Sistemes d'avaluació i retroalimentació dels programes educatius

5. Avaluació
Bibliografia per aprofundir en l'educació emocional. Avaluació de la formació
Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS