• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

QUÈ EM FA POR DE LIDERAR?


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2018-03-06 al dia 2018-03-15
Lloc : Escola Lliure El Sol. Alexandra Galí - Av. de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 25
Descripció
Dates: 6, 8, 13 i 15 de març
Horari: de 17:30h a 21:00h
14 hores

Objectius:
• Fer una anàlisi del propi estil relacional
• Augmentar el nivell de consciència en el procés comunicatiu
• Ser capaç d’identificar els diferents elements estructurals i de procés en un grup
• Desenvolupar competències pròpies d’un líder

Descripció del curs:

Desenvoluparem els objectius que ens plantegem en el curs de manera pràctica i vivencial. Tots els continguts i desenvolupament de competències es faran a partir d’experiències que el formador generarà al llarg de les sessions. Després del curs haurem fet un treball a nivell de consciència dels aspectes que cal tenir en compte quan liderem un grup, un replantejament de les estratègies comunicatives utilitzades i eines per ser més capaços de liderar un grup.


Descripció professional:
Marc Lemus
Sóc llicenciat en ciències físiques i màster en anàlisi i conducció de grups. La meva trajectòria professional està centrada en els treballs de rendiment i millora dels equips o grups humans en general. Compagino la meva feina de docent amb les formacions a organitzacions en qüestions de treball en equip, resolució de conflictes i comunicació.
Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS