• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

COEDUCACIÓ


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2019-03-20 al dia 2019-04-03
Lloc : Escola Lliure El Sol - Avinguda de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 25
Descripció
Dates: 20, 22, 27, 29 de març i 3 d'abril de 2019
Horari: de 16.30h a 20:30h

Objectius:

• Crear consciència sobre la perspectiva de gènere.
• Incloure la perspectiva de gènere en l'acció educativa.
• Conèixer els mecanismes de construcció social del gènere a l’entorn educatiu.
• Adquirir coneixements, eines i metodologies coeducatives.


Continguts:

1.- La divisió sexual del treball. El sistema binari. Els estereotips. Els rols de gènere.
2.- El procés de socialització.
• Socialització primària, socialització secundària.
• Els agents de socialització (educació, família, grup d’iguals i mitjans de comunicació).
• L’educació com a reproducció/transformació social
3.- El procés de socialització de gènere. Els mecanismes de coerció del gènere
• El sistema binari a l’entorn educatiu
• La construcció de la Masculinitat hegemònica. Les altres masculinitats
• La construcció de la Feminitat hegemònica. Les altres feminitats
4.- La diversitat sexual
5.- Educació mixta vs Coeducació.
• Característiques de la coeducació.
• Els objectius d’una educació coeducativa.
6.- Eines de la coeducació.
• Els patis coeducatius
• El llenguatge inclusiu
• El joc i els contes con a eines de la reproducció/transformació social
• L’educació emocional
7.- La intervenció coeducativa.
• 4 eixos: família, equip educatiu, infants i espai.
• Etapes: Observació-Diagnosi-Formació-Intervenció.
9.- Exercici pràctic. Disseny d’una activitat coeducativa.

FORMADORA: Mari Villar Roncero
Graduada en Antropologia social i cultural
Màster en Dones Gènere i Ciutadania
Tècnica d’Igualtat de gènere i Interculturalitat.
Coordinadora de projectes coeducatius.
Formadora de l’Escola lliure del Sol
Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS