• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Gestión cultural


La Escola entiende por gestión cultural el conjunto de proyectos impulsados en el ámbito de la creatividad y la expresión artística en especial aquellos impulsados desde el asociacionismo cultural y popular, incluidos en cualquier ámbito: audiovisual, libro, artes escénicas, música , tradiciones y cultura popular o artes visuales, entre otros. La Escola trabaja en la formación para el desarrollo de las propuestas que surgen del movimiento asociativo cultural. 

Se cuenta con el compromiso con la cultura popular de la cincuentena de entidades y proyectos locales de más de 50 entidades de base que participan en Casals de Joves de Catalunya y XarxAteneu. También mantenemos un estrecho vínculo de colaboración con el Ens de l'Associacionisme Cultural.