• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

VETLLADOR/A D'INFANTS AMB NNEE


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2019-10-19 al dia 2019-11-16
Lloc : Escola Lliure El Sol - Avinguda de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 4
Descripció
Dates: 19, 26 d’octubre i 9 i 16 de novembre
Horari: de 9:30h a 14:30h
Durada: 20 hores


Formadora: Elena Padró
L'Elena és mestra d'Educació Infantil, especialitzada en Educació Especial. Va compaginar els estudis amb la feina de vetlladora, acompanyant infants amb necessitats específiques de suport educatiu per tal de facilitar la seva participació i aprenentatge en una escola inclusiva. Ha treballat diversos anys com a mestra d'educació especial i actualment fa de tutora d’infantil, amb una mirada centrada en l’atenció a la diversitat.

Objectius:
- Capacitar els participants en les competències bàsiques per fer de vetllador/a escolar
- Conèixer quines són les tasques i funcions d’un vetllador/a escolar
- Conèixer els principals conceptes sobre Educació Especial
- Reflexionar sobre la importància del treball conjunt entre tots els agents implicats

Continguts:
- L'educació inclusiva: conceptes bàsics
- Perfil de les famílies que aposten per l'educació inclusiva
- Realitat de la inclusió en els darrers anys
- El/la vetllador/a
- Marc legal: educació inclusiva i la figura del/la vetllador/a
- Infants amb Necessitats Educatives Especials: Perfils més freqüents i estratègies per a l’acompanyament de diversos casos (NEE derivades de TEA, trastorns de conducta, discapacitat física, discapacitat intel·lectual, discapacitat sensorial, necessitats d'àmbit sanitari...).

Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula una fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS
Preus
95 € - Preu general
65 € - Preu per al Claustre de l'Escola lliure El Sol

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT