• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

CAMINEM, EDUQUEM, TRANSFORMEM. L’excursionisme en l’educació en el lleure


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2019-10-10 al dia 2019-10-24
Lloc : Escola Lliure El Sol - Avinguda de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 13
Descripció
Formadores: Miquel Martorell i Júlia Hosta

Destinatàries: Monis d’esplai, caps d'agrupament i persones interessades en l'exursionisme en entorns educatius

Durada: 9h
Dates: 10/17/24 Octubre
Horaris: 17-20h

Preu: 75€ / Claustre: 50€

CONTINGUTS
Bloc 1. Per què caminem?
- Pedagogia, valors i excursionisme
- Pràctiques de l’excursionisme
- L’excursionisme i l’associacionisme educatiu

Bloc 2. Com ho fem?
- Interpretació de mapes. Orientació
- Preparació de rutes i excursions
- Normativa
- Situacions d’emergència i farmaciola.

Bloc 3. Eduquem
- Excursionisme transformador
- Educació ambiental i excursionisme
- Participació infantil i juvenil
- L’excursionisme a la teva entitat

Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS