• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

COM ABORDAR LA SEXUALITAT INFANTIL ALS ESPLAIS I AGRUPAMENTS


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2019-12-13 al dia 2019-12-14
Lloc : Escola Lliure El Sol - Avinguda de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 14
Descripció
Formador: Lluís Escala
Públic: monitors d’esplais i caps d’agrupaments
Durada: 12h
Preu: 80€ /preu claustre: 55€
Dates: 13-14 desembre
Horaris divendres de 15 a 19 i dissabte de 10-14 / 15-19h
Proposta Continguts:
• Conceptualitzar què és la sexualitat i perquè tots els humans des de que naixem tenim sexualitat.
• Un breu repàs del desenvolupament psicosexual i la importància que pren la sexualitat en la personalitat.
• Com parlar amb infants de sexualitat i disseny d'activitats relacionades amb aquesta.
• Com actuar en cas d'agressions sexuals i d'abusos sexuals.
Condicions
Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Els monogràfics i càpsules donen dret a ser utilitzats com a convalidació en d’altres formacions, sempre que s’hagi obtingut el certificat d’aprofitament. Per a més informació consulteu a l’escola.

Depenent del format de l’acció formativa i per a un bon seguiment, és aconsellable disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet, així com tenir els coneixements bàsics de navegació per la xarxa, saber utilitzar el correu electrònic i saber fer ús d’algun programa informàtic de processador de textos. Aquesta condició s’ha d’acomplir sempre en el cas de la formació en línia.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul·lar la matrícula fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

INSCRIPCIONS