• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Políticas de juventud


El desarrollo de las políticas de juventud en nuestro país ha estado ligado a la influencia y el dinamismo del movimiento asociativo juvenil. Un movimiento que se ha articulado a través de los consejos de la juventud, entidades cercanas a la realidad de la Escuela. Se aborda el análisis de las políticas de juventud desde la perspectiva más amplia, es decir, desde el posicionamiento en relación a todas aquellas medidas que afectan a los y las jóvenes. Este planteamiento imprime un carácter obligadamente transversal a las políticas de juventud. Desde la Escola se ofrece la elaboración y desarrollo de formación específica sobre políticas de juventud y/o análisis de la realidad juvenil. 

Se cuenta con el bagaje del Instituto de Análisis social y Políticas Públicas de la Fundación Ferrer y Guardia que a lo largo de 25 años ha generado conocimiento sobre políticas de juventud. También se cuenta con la experiencia de las 160 entidades y proyectos locales juveniles distribuidas por toda Catalunya.