• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

ACOLLIDA ANSELM CLAVÉ JUNY


Tipus de curs : Monogràfic
Dates : Del dia 2018-06-01 al dia 2018-06-02
Lloc : Escola Lliure El Sol - Av. de les Drassanes, 3 - BARCELONA
Places disponibles : 0
Descripció
Dates: 1 i 2 de juny
Divendres, 1 de juny, de 16h a 20h
Dissabte 2 de juny, de 10 a 14h
Dissabte 2 de juny, de 15:00 a 19:00h
Durada: 12 hores

RESENTACIÓ
El Curs Anselm Clavé s'ofereix a totes aquelles persones interessades en formar part del Claustre de l'Escola El Sol i per tant, per a poder ser professora/a de l'Escola. La formació dona a l'alumnat la compètència per a abordar la planificació i definició metodològica de les sessions de formació, així com en l'ús de les eines disponibles i en la gestió dels procediments de gestió de l'escola.

El curs és gratuït per i cal haver fet l'entrevista d'acollida al programa. Per a més informació contacteu amb l'Escola al 934.817.383 i demaneu per a en Raimon.

PROGRAMA DE CONTINGUT
- Benvinguda i presentació
- El Projecte educatiu de l'Escola Lliure El Sol
- Eines metodològiques per a la formació
- La gestió de la formació: eines, procediments i Campus Virtual

A més a més de les 12 de formació presencial el procés d'incorporació al Claustre contempla l'observació de sessions de formació i la elaboaració d'un guió d'una sessió formativa. Es preveu fer una trobada per cloure el procés di'incorporació i a entrar a formar part del Claustre.
Tot aquest procés cal haver-lo finalitzat a l'octubre de 2018.

Professorat:
El professorat del curs està format per la direcció de l'escola i del mateix programa Anselm Clavé, entre d'altres.
Raimon Carreras
Francesca Nogales
Fermin Rodriguez
Condicions
Formació específica per a formadors en procés d'incorporació al Claustre de l'Escola.

ATENCIÓ: cal haver fet l'entrevista i tenir el vist-i-plau de la Direcció de l'Escola per poder fer aquesta formació.

Com ser formador/a de l'escola? http://www.escolaelsol.org/l-escola/vols-ser-professor-de-l-escola-.htm