• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Creixement Anselm Clavé: acollida noves tutores


Tipus de curs : Càpsula
Dates : El dia 2020-06-03
Lloc : A determinar - 0 - BARCELONA
Places disponibles : 15
Descripció
Data: 3 de juny
Horari: de 16h a 19h.

Descripció:
Sessió d’acollida per aquelles persones que ja formen part del claustre de l’Escola i volen començar a assumir tutories. Si tens dubtes, posat en contacte amb nosaltres!

La voluntat és poder fer la sessió presencialment a Drassanes, si les circumstancies no ho permeten es farà telemàticament.

Continguts:
- Acompanyament i avaluació de l’alumnat
- La gestió acadèmica

Selecciona el tipus de document

DNI
NIE
Passport

Introdueix el numero del teu document

SEGÜENT