• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
"Compartiendo conocimiento, construimos laicidad"

PRESENTACIÓN


El Plan de formación del Moviment Laic i Progressista está dirigido a cerca de 2.500 personas integradas en las 8 entidades de ámbito nacional y en las 180 entidades y proyectos locales. Se estructura en cuatro programas diferenciados, según el perfil de las personas destinatarias.

 • Programa Marta Mata, de formación de activistas
 • Programa Teresa Claramunt, de formación de dirigentes
 • Programa Joan Salas Anton, de formación de trabajadores
 • Programa Anselm Clavé, de formación del profesorado

Cada programa se desarrolla mediante la realización de tres etapas, cada una de las cuales incorpora una serie de acciones y herramientas de apoyo. Las tres etapas son la Acogida, el Crecimiento y el Éxito.