• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Seminarios y conferencias


La Escola lleva a cabo seminarios y conferencias a lo largo del año, y colabora en la organización de actividades similares con entidades como la Fundación Francisco Ferrer Guardia.

La Escola y la Fundación Ferrer Guardia organizan cada año tres seminarios Espacio de Libertad, nacidos con el objetivo de generar un espacio de formación y debate político y social, desde una óptica librepensadora y progresista, y centrados en los temas de interés de la escuela. Estos seminarios se dirigen a los alumnos de las diferentes acciones formativas de la escuela, en especial aquellos del Plan de Formación.