• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

PROGRAMA TERESA CLARAMUNT


El Programa Teresa Claramunt, de formación de dirigentes del asociacionismo, es un espacio de formación y reflexión compartida. A través de un análisis crítico del contexto social actual, se trabajarán líneas y estrategias que las asociaciones de educación popular pueden compartir, con otros movimientos sociales y entidades.

Desarrollado por la Escola El Sol y en colaboración con la
Escola del IGOP, el programa se desarrollará des del 8 al 11 de abril de 2017 en una estancia formativa, en un Albergue en Barcelona ciudad.

Próximamente abriremos las inscripciones.

TORNA A L'INICI