• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

PROGRAMA TERESA CLARAMUNT


El Programa Teresa Claramunt, de formación de dirigentes del asociacionismo, es un espacio de formación y reflexión compartida. A través de un análisis crítico del contexto social actual, se trabajarán líneas y estrategias que las asociaciones de educación popular pueden compartir, con otros movimientos sociales y entidades.

Desarrollado por la Escola El Sol y en colaboración con la
Escola del IGOP, el programa se desarrollará des del 10 al 12 de noviembre de 2017 en una estancia formativa, en un Albergue en Barcelona ciudad.

Próximamente abriremos las inscripciones.

TORNA A L'INICI