• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
"Instruïu-vos i sereu lliures, associeu-vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços"
Anselm Clavé

Publicaciones de referencia


Contamos con un bagaje de más 20 años en el ámbito de la formación, estableciendo alianzas y colaborando con los mejores generadores de conocimiento, como pueden ser la Fundación Ferrer Guardia o la asociación de maestros Rosa Sensat.

De esta manera, hemos podido aglutinar publicaciones y documentos de que facilitan nuestra acción formativa, ya sean ediciones de manuales de referencia para nuestros cursos, así como estudios y publicaciones especializadas.