• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
 • Edifici Rosa Sensat (Barcelona)

  Les aules de la Fundació Artur Martorell són un espai idoni per a la realització d'accions formatives, ja que compten amb els millors mitjans tècnics, tenen diverses configuracions que les converteixen en espais polivalents, per a grups de 2 a 35 persones. Hi ha una aula d'informàtica per a formació en noves tecnologies.

  També es disposa d'una sala d'actes, amb capacitat per a més de 100 persones. La ubicació de l'aulari cèntrica a Barcelona, facilita la participació de persones de poblacions diferents.