• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
"Innovem en el desenvolupament de plans de formació, utilitzant els recursos i espais més adients."

Espais per a cada necessitat


L'escola té accés a diferents espais, adequats a les diferents necessitats de formació i requeriments del client. Treballem perquè el curs esdevingui un procés que integri tots els elements disponibles: professorat, alumnat, contingut, materials, espai.

Utilitzem habitualment aules amb tots els recursos tecnològics, però també aules especialitzades, espais exteriors o cases de colònies. Perquè la formació no només és coneixement, també és vivència, aprendre fent.

Per a la formació de demanda, ens adaptem als requeriments rebuts, ja sigui realitzant la formació a casa del client o en l'espai que s'acordi.