• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Programa Marta Mata: formació per a activistes


Programa adreçat a més de 3.000 persones que exerceixen de motor a les entitats de base: monitor/a i director/a d’esplai, cap escolta, cap d’unitat o cap d’agrupament escolta, dinamitzador o animador de casal de joves, monitor/a o dinamitzador/a d'entitat d'acció social i comunitària, responsable de secció o membre de la junta directiva a l’ateneu, etc.

Dóna dret accés al títol oficial de monitor i director de temps lliure.

El programa Marta Mata està emmarcat  en el conveni de col·laboració entre l’Escola, Esplais Catalans i Acció Escolta de Catalunya, finançat per la Direcció General de Joventut - Generalitat de Catalunya.