• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Programa Teresa Claramunt: formació per a dirigents


 

El programa Teresa Claramunt neix, principalment, de la necessitat d'afrontar decididament la formació de dirigents com a fórmula per a transformar les federacions i associacions. El programa sistematitza el procés formatiu, esdevenint una proposta integral de creixement de la persona dirigent. El programa forma part del pla de formació de l’Escola Lliure el Sol.

El programa neix amb tres etapes: l’acollida de dirigents, en la fase d’incorporació d’aquests als equips de direcció de les coordinadores territorials, sectorials, o a les juntes directives de les associacions i federacions. El creixement, per a dirigents que ja fa un any almenys que desenvolupen la seva tasca. I l’aprofundiment, per a dirigents que han fet les etapes anteriors o tenen un nivell d’expertesa gran en el seu marc i que estan en un marc en que poden dur a terme accions realment transformadores per a l’entitat.

 

A qui s’adreça

El programa s’adreça a persones que assumeixen responsabilitats més enllà de la seva associació de base, dirigents associatius, que vulguin millorar la seva capacitat d’anàlisi i d’actuació en el marc associatiu, social i institucional. Persones que vulguin adquirir competències per a definir la pròpia entitat i la seva estratègia, ja sigui en el nivell pedagògic, organitzatiu, institucional o de funcionament dels equips.

 

El programa s’adreça a membres de qualsevol entitat que comparteixi els valors de l’Escola i del Moviment.

 • Acollida: Primer o segon any de dirigent associatiu.
 • Creixement: a partir del segon any d'haver assumit responsabilitats o en cas d’assumir noves responsabilitats.
 • Aprofundiment: dirigents que han fet les etapes anteriors o tenen un nivell d’expertesa gran en el seu marc i que estan en un marc en que poden dur a terme accions realment transformadores per a l’entitat

 

Consulta el programa senser