• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Programa Anselm Clavé: formació per a professorat


El programa Anselm Clavé està adreçat a la formació permanent del professorat de l'escola. El programa Anselm Clavé està emmarcat  en el conveni de col·laboració entre l’Escola, Esplais Catalans i Acció Escolta de Catalunya, finançat per la Direcció General de Joventut - Generalitat de Catalunya.

Procés d'incorporació de professorat- Programa Anselm Clavé Acollida:

Per entrar a formar part del claustre cal enviar el CV a elsol@escolaelsol.org juntament amb una carta de motivació.

La incorporació al claustre de les persones seleccionades en base als diferents perfils i necessitats de l'Escola es fa a través del programa de formació Anselm Clavé Acollida. Aquest programa consisteix en:

 1. 12h de formació presencial
 2. Observació d'una sessió de formació a un curs de monitors/es de lleure. 
 3. Elaboració d'un guió d'una sessió formativa propi i entrega a través de l'aula virtual. 
 4. Trobada final per concretar la incorporació al claustre.

Aquest programa s'inicia al mes de maig amb la formació i finalitza al setembre amb la incorporació al claustre.

 

El programa Anselm Clavé Creixement té a veure amb la formació permanent del claustre actiu de l'Escola el Sol.