• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Programa Anselm Clavé: formación para el profesorado


Programa dirigido a la formación permanente del profesorado de la escuela. La formación es común, con especializaciones por departamentos y materias, así como para tutorías. Da derecho a titulaciones propias.

El programa Anselm Clavé está incluido en el convenio entre la Escola El Sol, Esplais Catalans y Acció Escolta de Catalunya, financiado por la Dirección General de Juventud - Generalitat de Catalunya.