• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

PROPERES FORMACIONS

Educació en el lleure


Entenem per educació en el lleure el conjunt d’activitats i serveis que es presten en un entorn educatiu complementari a l’escola i la família. Inclou activitats com les colònies escolars, activitats extraescolars de lleure, casals diaris o d’estiu, ludoteques, entre d’altres. També s’hi inclouen activitats d’associacionisme educatiu. La formació en aquest àmbit inclou els títols oficials de monitor i director de lleure, amb reconeixement oficial per la Generalitat de Catalunya. Aquestes titulacions representen un reconeixement formatiu tant per a l’associacionisme, com a l’hora de treballar en el tercer sector. També incloem formació d’acollida de monitors, monogràfics d’especialització i accions a mida de necessitats específiques.

L’Escola gaudeix de 20 anys d’experiència en la formació de monitors i directors, amb un alt estàndard de qualitat i sobretot, havent arribat a milers de persones que s’han titulat a l’Escola. L’experiència d’Esplais Catalans, Acció Escolta de Catalunya, Casals de Joves de Catalunya, es transmet a través d’un claustre format per més de 150 persones, especialistes en les diferents àrees d’actuació.