• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Escola, comunitat educativa i entorn


L'educació ha de contribuir a construir una societat de ciutadanes i ciutadans lliures, actius i implicats en la vida pública, una tasca sobre la que reposen els valors democràtics i cívics que ens defineixen com a societat. L’educació és un procés compartit en què participen els educadors, les famílies, les institucions, el teixit social i el conjunt de l’entorn en el qual es desenvolupen les persones. Ha de garantir la igualtat d’oportunitats de tots els infants i combatre les discriminacions, esdevenint una eina essencial en la lluita contra l’exclusió social i en favor de la cohesió. També és un punt de trobada de la pluralitat de realitats i opcions ideològiques i de pensament que configuren la nostra societat.

El bagatge de l'Associació de mestres Rosa Sensat amb qui l’Escola manté un lligam de col·laboració en el marc del Moviment per a la generació de coneixement i el plantejament de noves estratègies formatives en l'àmbit escolar i en la comunitat educativa en general, ja siguin per abordar l’educació des d’una perspectiva global (tipus plans d’entorn) com en sectors específics, com la bressol, o la formació secundària.