• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Medi ambient i sosteniblitat


L'Escola planteja l'educació ambiental, com l'adquisició d’hàbits i maneres de relacionar-se amb l'entorn per no deteriorar-lo. Entén que ha de responsabilitzar-se i comprometre's personalment en la millora i respecte del medi ambient en general. Aposta per educar i conscienciar en l'ús responsable de productes  serveis, adquirint una actitud crítica davant la publicitat enganyosa i el consum i els efectes que exerceixen en la societat. Una educació que no es limita el coneixement del medi sinó que hauria de preparar-nos per a un nou estil de vida i uns nous valors. L'Escola aposta per un desenvolupament racional dels pobles, compatible amb l'entorn en que es troben.

Es compta amb el bagatge de la Fundació Terra, font de coneixement i combat activista a favor de promoure la sensibilització ambiental per fomentar una nova cultura basada en l’ús sostenible dels béns del planeta. També comptem amb equip de treball de l'Escola especialitzat en medi ambient.