• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
Avaluació

INFORME 2017 DE VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ


Fem públic al web l'informe de valoració que l’alumnat fa de la formació rebuda, durant l'any 2017. Així, reforcem el nostre compromís permanent amb la qualitat de la formació i la transparència en la gestió.

En el marc del procés de millora contínua de l’escola, disposem de les eines per a avaluar de forma sistemàtica totes les accions formatives, registrant-ne els aspectes pedagògics i organitzatius. Així, podem endegar les accions de millora necessàries. Per elaborar l’informe es recullen dades de totes les accions formatives dutes a terme.

Entenem que l’alumnat, però també les institucions, entitats i empreses que demanen els nostres serveis, han de ser conscients de quina és la qualitat que oferim.Enllaç a l'informe de valoració

TORNA A L'INICI