• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

JO EM FORMO A CASA


Ens estrenem amb cursos exclusivament en línia! Si bé l'aula virtual, els fòrums, la correcció d'activitats online, el moodle ja formen part de la formació dels cursos de Monitors/es i Directors/es de lleure des de fa set anys, l'actual situació de confinament per l'estat d'alarma ens ha fet accelerar una cosa que ja teniem en ment des de feia temps. Si no podem fer formació presencial aprofitem per començar a desenvolupar una línia pròpia de formació online! 

La formació en línia és una opció més que pot enriquir i complementar la formació presencial que tant bé fem i que ens caracteritza. En cap cas apostem per substituir una per l’altra i som molt conscients que en línia es poden treballar una sèrie de continguts i amb un determinat nivell d’aprofundiment i de treball. I sobretot que amb aquest format, a dia d’avui, perdem una part molt important de la nostra manera de fer i d’entendre la formació com és la vivencialitat, les dinàmiques, el treball en equip i la proximitat de les formadores. Tot i així no tenim perquè renunciar a tots aquestes maneres de fer i intentar aproximar-nos-hi al màxim amb la tecnologia i mitjans de què disposem. Per tan amb l’obertura d’aquesta nova línia formativa entomem el repte de també anar generant una manera de fer pròpia pel que fa a la formació en línia.

Ens iniciem doncs amb aquesta nova aventura a partir de 4 monogràfics que s'iniciaran properament:

 1. Bullying. Prevenció, Detecció i Intervenció
 2. Educació emocional amb infants i joves
 3. Incorporem el feminisme a l'organització de l'entitat
 4. Com atenem infants i joves amb TEA en les propostes d'educació en el lleure
 5. Acompanyar la sexualitat
 6. Segurnet: noves tecnologies i joves
 7. Curs de premonitor/a de lleure

 

 

Esperem trobar-nos a l'aula virtual!

TORNA A L'INICI