• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
Som i desenvolupem formació per a la iniciativa social

Assessoria a entitats de la iniciativa social


Oferim un servei de consultoria per a la creació i suport estratègic a la creació d'empreses de la iniciativa social d'atenció a les persones.
Realitzem estudis per a la millora de l’eficàcia dels serveis existents. La nostra experiència amb el projecte empresarial cooperatiu d'Encís i les experiències locals d'acció social i comunitària ens avala. Podem ajudar a rebaixar els costos de funcionament, garantint la viabilitat i sostenibilitat dels serveis. Respecte a la posada en marxa de nous serveis, projectes i equipaments, assessorem perquè siguin el màxim d’eficients proporcionant el màxim servei amb els recursos existents.

La nostra experiència en gestió d’equipaments i serveis ens permet analitzar el conjunt de serveis d’un municipi o empresa i plantejar una proposta que resulti viable per a la continuïtat dels mateixos: reduint costos fixes, compartint personal que haurà de ser polivalent, ajustant el servei ofert a la major necessitat, vinculant serveis que fins ara funcionaven de manera independent, etc.

Comptem amb un equip experimentat en projectes d'èxit en l'associacionisme i l'economia social.