• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
Planificar la formació permet desenvolupar les competències dels membres de l'organització

Consultoria i desenvolupament de plans de formació


Oferim el servei de consultoria per al desenvolupament del pla de formació de les associacions, entitats d'economia social o per a plans sectorials en administracions. Ajudem a donar resposta a les necessitats que es plantegen a les associacions i a les federacions de segon i tercer grau, en relació a la concreció i disseminació entre la base social de la seva definició ideològica i estratègica.

En l'actual situació de crisi i de reducció del suport econòmic per part de l'administració, l'associacionisme ha d'anticipar-se als nous escenaris amb una nova filosofia. Aquesta ha de tenir com a prioritat un nou plantejament estratègic en el qual es prioritzi el desenvolupament de les persones, de la base social, principal actiu de les organitzacions sense afany de lucre.

Disposem d'un mètode propi de creació de plans de formació que permet fer una definició per competències i perfils i desenvolupar una formació a mida, que es pot executar amb les bonificacions i ajuts disponibles.

Comptem amb un equip experimentat en la innovació en formació i desenvolupament personal per competències.