• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Comissió pedagògica


És l'espai de trobada i debat pedagògic que prepara les trobades del Claustre de l'escola.

 Membres

 • Presidència
 • Vice-presidència
 • Directors/es dels departaments
 • Directors/es de programes
 • Direcció de l’escola
 • Secretaria general

Funcions

Planifica i organitza el debat pedagògic i estratègic de les trobades del Claustre.

Periodicitat de les reunions

Es troba com a mínim dos cops l’any, abans de les trobades del Claustre. La resta a demanda i en funció de les necessitats.