• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions

Equip tècnic


És l'encarregat de donar suport al funcionament ordinari, vetllar per l'execució de les accions quotidianes per a l'execució de les accions formatives i gestionar els recursos dels quals es disposen. Està format per:

 • Raimon Carreras – Direcció
 • Blanca Pérez - Coordinació econòmica
 • Júlia Hosta - Tècnica pedagògica
 • Gemma Bellart - Coordinació de cursos
 • Lurdes Bausili - Administració