• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
Recolzem a l'alumnat en totes les fases de la formació: acollida, etapa lectiva, treball personal, pràctiques i avaluació

Formació subvencionada


Formació ocupacional
Impartim cursos i sessions en l'àmbit de la formació ocupacional a entitats que en són gestores. Tenim un llarg bagatge en el seguiment i suport a l’alumnat amb especials dificultats mitjançant un programa de tutoria continuada que buscar garantir l’èxit. Oferim mòduls i accions formatives complementàries a les formacions sol·licitades.

Professional contínua
Gestionem i oferim formació contínua a través dels plans estatal i català de formació del sector social, assignat per la Fundación Tripartita. També oferim formació per a sindicats i d’altres entitats que tenen assignada formació continua en el marc de plans intersectorials.

Formació programada a les empreses
Per a associacions, fundacions i altres entitats oferim la possibilitat de desenvolupar accions formatives a càrrec del crèdir de formació que l’entitat genera amb les quotes de la Seguretat Social dels seus treballadors i de les seves treballadores. També oferim la gestió de permisos individuals de formació.