• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
"Quin salt, carai, quin salt!" Vídeo de promoció de la Jornada "Emprenedoria i associacionisme juvenil: embrió del cooperativisme". Amb la DGJ i Calidoscoop. Desembre 2014

Objectius


Tenim com a objectius fundacionals:

 • Formar educadors i educadores en el temps lliure, principalment infantil i juvenil.
 • Acompanyar en el seu creixement a activistes, dirigents, treballadors i professorat de l'associacionisme, l'economia social i el tercer sector.
 • Estimular la creació, el desenvolupament, la transmissió i la crítica de la cultura mitjançant el conreu de la recerca.
 • Participar i impel·lir la renovació incessant de l'educació popular tant des de la generació de coneixement com des de la formació de l'alumnat.
 • Difondre i comunicar els mètodes pedagògics i la cultura mitjançant càpsules, monogràfics, cursos, seminaris, congressos, col·loquis, conferències i publicacions.
 • Intercanviar coneixement amb altres organitzacions socials i institucions públiques o privades.
 • Realitzar qualsevol altra activitat que correspongui al nostre àmbit d'actuació.

 

 Els objectius per al trienni 2014-2016 són:

 • Coneixement: impulsar el debat i la formació especialitzada i de qualitat en els àmbits de l’associacionisme, l’educació i la ciutadania, incloent-hi també l’economia social.
 • Gestió: ser una organització eficient i eficaç, al servei de la formació.
 • Creixement: Impulsar la formació de l’escola arreu, així com també el pla de formació del MLP.