• Apostem per un mètode docent basat en la crítica
  racional,la proscripció dels apriorismes i dels dogmes
 • Som una escola militant, qualificada,
  generadora d'idees, eficient
 • Formem en l’educació popular
  per a fer camí amb l’escola
 • Donem valor a les associacions
  i a les cooperatives com a actors socials de progrés
 • Concebim la formació activa
  com a garantia de creixement i progressió personal
 • Innovem en la formació
  i l'acompanyament de les persones
 • Creiem que compartint
  coneixement, construïm ciutadania
 • Apostem pels principis de laïcitat,
  progrés, lliure examen i llibertat de càtedra
 • Creiem en el respecte
  al desenvolupament individual de l’aprenentatge
 • Creiem en la laïcitat
  com a expressió del relativisme de totes les idees
 • Apostem pel dret individual
  i col·lectiu al lliure examen de totes les qüestions
Escola El Sol
"Escola Lliure El Sol: Associacionisme, educació i ciutadania"

Qui som


L'escola és una institució no lucrativa fundada per la Fundació Ferrer i Guàrdia i Esplais Catalans el 15 de gener de 1992 i que immediatament s'acredita com a escola de formació d'educadors en el lleure. Al llarg d'aquests 20 anys s'hi han associat progressivament l'Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, la Fundació Terra, Acció Escolta de Catalunya, la Joventut Europea Federalista, XarxAteneu, Cooperacció i Encís sccl.

L'escola té un conveni de col·laboració amb l'Associació de Mestres Rosa Sensat, que facilita l'intercanvi de coneixement, recursos i projectes.

 

Missió

Impulsar el coneixement i el creixement dels activistes, dirigents i treballadors/es de l’educació popular i l’economia social, per a la millora de les condicions de vida i la plena ciutadania dels ciutadans i ciutadanes.

 

Visió

Esdevenir l’escola referent per a les persones que treballen per al progrés social, dins dels camps de l’associacionisme, l’educació i els drets civils.

Treballem compromesos amb:

 • La innovació i la formació de qualitat
 • El treball en xarxa amb les entitats del nostre entorn
 • La confiança en l’educació com a mètode per al progrés social.
 • Una formació accessible per a totes les persones
 • La gestió eficaç i eficient dels recursos.
 • L’ús de les noves tecnologies com a eina formativa i de suport a la comunitat educativa.

La visió de l’escola es fa visible amb el lema actual de l’entitat “Associacionisme, educació i ciutadania”

 

Valors

Els valors amb els que ens identifiquem i pels que treballem són:

 • Lliurepensament: promovem la capacitat de les persones d’emetre judicis i de determinar el seu camí en llibertat
 • Progrés: innovem perquè les persones perquè puguin treballar per a la millora les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes
 • Compromís: formem ciutadans i ciutadanes, per al concurs de totes les persones en les decisions públiques, des de la implicació en l’entorn que les envolta
 • Confiança: treballem per a millorar constantment i oferir una formació de qualitat. Ho fem en proximitat amb els nostres col·laboradors i clients.

Ens comprometem en la promoció de les condicions indispensables perque els valors anteriors tinguin vigència real i efectiva.